Chính sách thanh toán tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Johnson Clinic

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Johnson Clinic thực hiện việc thanh toán theo phương thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

1. Phương thức thanh toán trả tiền mặt trực tiếp

Phương thức thanh toán bằng tiền mặt áp dụng trong trường hợp khách hàng hoàn thành việc thanh toán khi sử dụng các dịch vụ tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Johnson Clinic và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại cơ sở của chúng tôi.

2. Phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng

Phương thức thanh toán bằng chuyển khoản khi khách hàng ở xa, quý khách hàng không muốn thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt thì khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Hà Nội

Điện thoại: 08.1900.2888

Website: https://johnsonclinic.vn/

Fanpgae: https://www.facebook.com/johnsonclinicvietnam/